NATUR-PACK slávi 18 rokov od svojho založenia

Naša organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK si dňa 16.2.2024 pripomína 18. výročie svojho založenia. Počas tohto obdobia sa z nej stala etablovaná organizácia, združujúca najväčší počet výrobcov spomedzi všetkých OZV fungujúcich na Slovensku a zároveň uznávaná odborná autorita v oblasti odpadového hospodárstva.

Bola to neskutočná, objavná i náročná cesta, ktorou sme prešli vďaka našim klientom, partnerským samosprávam, zberovým spoločnostiam a neziskovým organizáciám i ďalším priateľom z oblasti ochrany životného prostredia. A samozrejme aj vďaka nášmu fantastickému tímu profesionálok a profesionálov, vďaka ktorým sme sa stali nielen odbornou autoritou ale aj spoľahlivým partnerom na spoluprácu.

V roku 2024 sme sa stali najväčšou OZV na Slovensku s trhovým podielom viac ako 40 %. Financovanie triedeného zberu komunálnych odpadov zabezpečujeme pre viac ako 2 188 000 obyvateľov v obciach a mestách po celom Slovensku. Naše líderstvo na trhu berieme ako výzvu a zároveň zodpovednosť prispieť v čo najväčšej možnej miere k zlepšovaniu systému triedeného zberu odpadu, ktorý od roku 2016 v plnej miere financujú výrobcovia.