NATUR-PACK SÚŤAŽ SO SAMOM 2024

NATUR-PACK SÚŤAŽ SO SAMOM 2024

PRE ŠKOLY PARTNERSKÝCH SAMOSPRÁV NATUR-PACK

Pri príležitosti Svetového dňa recyklácie (18. 3. 2024) OZV NATUR-PACK vyhlasuje kreatívnu súťaž pre materské, základné a stredné školy s motívom Sama – nového maskota spoločnosti NATUR-PACK. Témou tohtoročnej súťaže sú ODPADY V PRÍRODE. Záštitu nad súťažou prevzdal hudobník a spisovateľ detskej literatúry Branislav Jobus, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky materské, základné a stredné školy v partnerských samosprávach OZV NATUR-PACK. Ich zoznam nájdete TU.

 

Podmienky súťaže:

1. Súťažné kategórie:

  • materské školy,
  • prvý stupeň základných škôl,
  • druhý stupeň základných škôl a stredné školy.

2. Najlepšie práce odmeníme niektorou z nasledovných cien:

  • zážitková ekovýchova s lektorom NATUR-PACK (pre triedu žiaka s víťazným dielom),
  • set nádob na triedený zber odpadu vhodný do školy alebo do domácnosti,
  • kolobežka,
  • rolovací batoh NATUR-PACK,
  • set na maľovanie.

3. Súťažná téma:

Témou tohtoročnej súťaže sú Odpady v prírode. Vyhotovte dielo na tému Odpady v prírode, a to formou:

  • kresby, maľby (platí pre žiakov materských škôl a prvého stupňa ZŠ),
  •  príbehu – prózy (platí pre žiakov druhého stupňa ZŠ a SŠ) s minimálnym rozsahom 250 slov bežného textu.

Pre všetky súťažné kategórie platí podmienka, že súčasťou diela má byť postava Sama – nového maskota spoločnosti NATUR-PACK, ktorý pomáha ľuďom i zvieratám správne triediť odpady a chrániť životné prostredie. Samo, medvedík čistotný, je dobrý, priateľský, láskavý, šikovný, veľmi rýchly, a to aj vďaka jeho superrýchlemu kontajneru, na ktorom sa raz-dva dostaví všade tam, kde potrebujú jeho pomoc. Samo má rád poriadok, rád pomáha a vie druhým poradiť, ako odpad správne vytriediť. Nespratníkov vie však aj prísne napomenúť a priviesť ich k tomu, aby sa napravili a neporiadok viac nerobili. Vizuál Sama nájdete pod týmto textom.

4. Súťažné príspevky je potrebné poslať na mail: sutaz@naturpack.sk.

5. V správe treba uviesť meno a priezvisko osoby, ktorá dielo vyhotovila, ďalej jej vek, triedu a školu.

6. K týmto údajom je tiež potrebné pripojiť podpísaný a naskenovaný/odfotený súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov dieťaťa za účelom vyhodnotenia súťaže a tiež aj súhlas s tým, že NATUR-PACK, a.s., môže s dielom narábať v rámci svojich vzdelávacích a informačných aktivít a že popri zverejnení diela môže spomenúť krstné meno žiaka, ktorý dielo vyhotovil, jeho triedu a školu (podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679). Vzor súhlasu zákonného zástupcu nájdete po kliknutí SEM.

7. Súťaž končí 5. júna 2024 na Svetový deň životného prostredia.

8. Výsledky súťaže zverejníme do 30. júna 2024 na našej facebookovej stránke www.facebook.com/naturpack.sk/ a tiež aj na našej internetovej stránke www.naturpack.sk.

Tešíme sa na aktívnu účasť škôl.                

Tím NATUR-PACK