NATUR-PACK súťaží o Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie!

Dňa 23.5.2016 v skorých ranných hodinách odštartoval 29. ročník Európskej súťaže o podnikateľskú cenu za životné prostredie (European Business Awards for the Environment).

Do európskej súťaže sa mohli prihlásiť iba národní víťazi. NATUR-PACK sa stal v roku 2015 víťazom Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR a to v kategórii Manažérstvo. Po udelení 1. miesta za naše aktivity súvisiace so schémou EMAS, sme sa rozhodli súťažiť aj na európskej úrovni.

Schéma EMAS je dobrovoľným nástrojom environmentálneho manažérstva pre organizácie, ktoré sa chcú usilovať o posúdenie a zlepšenie svojho environmentálneho správania a to najmä prostredníctvom:

  • lepšieho využívania zdrojov,
  • súladu s legislatívou životného prostredia,
  • riadenia svojich významných priamych a nepriamych environmentálnych aspektov,
  • realizáciou svojich cieľov a procesov,
  • povinného informovania verejnosti prostredníctvom environmentálneho vyhlásenia organizácie,
  • zvýšenej angažovanosti zamestnancov.

Registrácia v EMAS dáva organizáciám možnosť preukázať všetkým zainteresovaným stranám (zákazníkom, verejnosti, úradom, samosprávam), že hodnotia, riadia a znižujú environmentálne vplyvy svojich činností a produktov.

 

23.5.2016

Ďalšie články