NATUR-PACK svojim klientom udelil certifikát zodpovedného výrobcu

Už viac ako 16 rokov plníme v OZV NATUR-PACK za tisícky klientov povinnosti v plnom rozsahu, v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a príslušných vyhlášok. „Klientom, ktorí nám vyjadrili dôveru, sme prvýkrát za rok 2021 vystavili certifikát Environmentálne zodpovedného výrobcu, ktorý potvrdzuje ich zodpovedný prístup k plneniu povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu obalov a neobalových výrobkov,“ povedal riaditeľ OZV NATUR-PACK Michal Sebíň.

Niektorí klienti ako Mondi SCP, a.s., HYZA a.s., Dr.Max 100 s.r.o., Duslo, a.s., Philip Morris Slovakia s.r.o., RISO - R, s.r.o., Partizánske Building Components-SK s.r.o., INGEMA s.r.o., Vetro-plus, s. r. o. a mnohí ďalší, si certifikát osobne prevzali na tohtoročnom neformálnom stretnutí v Banskej Bystrici z rúk riaditeľa NATUR-PACKu Michala Sebíňa.

„Touto cestou, by sme radi prejavili vďaku každému jednému klientovi. Bez zodpovedných výrobcov, ktorí financujú triedený zber v obciach prostredníctvom OZV NATUR-PACK, by systém jednoducho nemohol fungovať,“ dodáva Michal Sebíň.

Certifikát si môžu všetci klienti a zároveň výrobcovia obalov a neobalových výrobkov stiahnuť z klientskeho konta pre členov a použiť ho na svojich webových stránkach či sociálnych sieťach, prípadne zverejniť v tlačenej forme v priestoroch svojej prevádzky či v kancelárskych a administratívnych priestoroch.

Organizácia NATUR-PACK týmto oceňuje zodpovedný prístup všetkých svojich klientov a aj týmto spôsobom im vyjadruje poďakovanie za spoluprácu.