NATUR-PACK triedil plasty na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK je partnerom mesta Košice pre oblasť triedeného zberu komunálneho odpadu. Ako každá iná organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) aj NATUR-PACK má zo zákona zodpovednosť aj za vzdelávanie verejnosti. Aj z tohto dôvodu sa v spolupráci s mestom Košice stala súčasťou jedinečného podujatia – Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. NATUR-PACK sa postaral o zber plastového odpadu z trate maratónu a to na všetkých jeho občerstvovacích staniciach.

„Plasty sú veľmi dobrým príkladom výborne recyklovateľného druhu odpadu. Napriek tomu, že dnes takmer nenájdete obec na Slovensku, kde by sa plasty netriedili, naďalej ich množstvo končí v spaľovni alebo na skládkach odpadu. A to je veľká škoda, nakoľko odpady z plastov sú veľmi cennou druhotnou surovinou. V procese recyklácie nachádzajú mnohoraké využitie, napríklad zo známych PET fliaš sa vyrábajú textilné vlákna na výrobu oblečenia, kozmetika a rôzne druhy obalov. Našou prítomnosťou na Medzinárodnom maratóne mieru sme sa snažili verejnosť upozorniť na dôležitosť odhadzovania plastov do tej správnej a teda žltej nádoby. Na všetkých občerstvovacích a osviežovacích stanovištiach zabezpečoval tím NATUR-PACKu zber plastového odpadu z trate“ hovorí riaditeľ OZV NATUR-PACK, Michal Sebíň.

Slovensko je z hľadiska úrovne recyklácie komunálneho odpadu dlhodobo jednou z najhorších krajín Európskej únie. Štatistiky hovoria o úrovni recyklácie odpadu približne na úrovni 6 – 10 %. Náš záväzok voči EÚ je dosiahnuť do roku 2020 až 50 %. Nelichotivé štatistiky má ambíciu zmeniť nový zákon o odpadoch z roku 2015.  A to aj vďaka rozsiahlym vzdelávacím aktivitám, ktoré sú OZV povinné realizovať  na lokálnej i celoslovenskej úrovni.

„Štát preniesol na OZV obrovskú zodpovednosť a neľahkú úlohu. Za dvadsať rokov sa totiž nepodarilo verejnosť dostatočne motivovať k triedeniu komunálneho odpadu. NATUR-PACK sa preto rozhodol ísť cestou inšpiratívnych projektov a podujatí. Medzinárodný maratón mieru bol jedinečnou príležitosťou na spropagovanie triedenia plastov v meste Košice a sme presvedčení, že naša prítomnosť na tomto podujatí splnila svoj účel“ dodáva Michal Sebíň.

Prinášame fotospomienku na našu aktívnu účasť na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach, ktorý sa konal dňa 2.10.2016. Tím NATUR-PACKu na tomto jedinečnom podujatí zabezpečoval triedený zber plastov. Plasty sú totiž dominantným druhom odpadu vznikajúceho na občerstvovacích a osviežovacích stanovištiach maratónu. 12 000 smädných bežcov za sebou na celkovo 8 stanovištiach zanechalo približne 200 000 plastových fliaš, pohárikov a iných druhov plastového obalového odpadu. :-)

Reportáž s NATUR-PACKom v TA3 nájdete TU

2.10.2016

Ďalšie články