NATUR-PACK ukončil jesennú sériu seminárov "Obaly a neobalové výrobky od A po Z"

OZV NATUR-PACK dňa 16. 10. 2018 ukončila jesennú sériu obľúbených seminárov "Obaly a neobalové výrobky od A po Z".

Semináre sa v priebehu októbra uskutočnili v štyroch vybraných mestách (Žilina, Košice, Banská Bystrica a Bratislava).

Obľúbené semináre uskutočňuje OZV NATUR-PACK pre svojich klientov už 8 rokov. K tejto tradičnej forme vzdelávania klientov pribudlo v roku 2017 aj moderné prevedenie v podobe online seminára.

Hlavné okruhy seminára "Obaly a neobalové výrobky od A po Z"sú:

  • legislatíva vzťahujúca sa na oblasť obalov a neobalových výrobkov,
  • výklad základných pojmov,
  • registračné, evidenčné a ohlasovacie povinnosti,
  • evidencia a príklady.

Tím NATUR-PACK ďakuje všetkým svojim klientom za účasť na našich tohtoročných seminároch, ako aj za množstvo otázok kladených našim odborníkom z environmentálneho a klientskeho oddelenia.

Sledujte nás na webe, ako aj na sociálnej sieti LinkedIN a budete priebežne informovaní o všetkom, čo naši klienti potrebujú vedieť.