NATUR-PACK vydal Výročnú správu za rok 2016 kedy sa zmenil na OZV

Spoločnosť NATUR-PACK vydala s posledným školským dňom svoju prvú výročnú správu ako Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorou sa po zásadných zmenách legislatívy stala v predošlom roku.

Výročnú správu za rok 2016 tím NATUR-PACK symbolicky pokrstil dňa 3.7.2017. Krstými rodičmi sa stali Mária Molnárová, riaditeľka klientského oddelenia, ktoré dnes zodpovedá za takmer 7000 našich klientov a riaditeľ obchodného oddelenia Ladislav Pálfy, ktorého oddelenie má na starosti spoluprácu s 1095 samosprávami a približne 90 zberovými spoločnosťami.

Hlavná činnosť a poslanie organizácií zodpovednosti výrobcov sa venuje práve zabezpečovaniu služieb klientom, ktorých recyklačné poplatky zabezpečujú financovanie triedeného zberu v obciach a mestách, ako aj vzdelávacie aktivity pre verejnosť.

Na rok 2016 bude NATUR-PACK dlho spomínať, bol to prelomový rok, uprostred ktorého došlo k revolučným zmenám v rámci fungovania odpadového hospodárstva. Okrem mnohých legislatívnych úprav, došlo aj k zmene tzv. oprávnených organizácií, na organizácie zodpovednosti výrobcov. V roku 2016 NATUR-PACK zároveň oslávil 10. výročie svojho založenia.

Existencia v novej odpadárskej legislatíve priniesla obrovské množstvo zmien a mnoho vecí ešte stále nefunguje tak, ako sme si to všetci predstavovali. Napriek tomu sa tešíme, že sme prelomové obdobie spoločne zvládli.

A zvládli sme ho aj vďaka dobrej spolupráci s tisíckami klientov, viac ako tisícke samospráv, desiatkam externých spolupracovníkov, mimovládnym organizáciám (ŽIVICA, DAPHNE, EKORAST, Deti čistej Zeme, EVIANA ...) a ďalším partnerom a priateľom.

Tím NATUR-PACK

3.7.2017

Ďalšie články