NATUR-PACK zverejnil další diel seriálu "Rozšírená zodpovednosť výrobcov od A po Z"

NATUR-PACK pripravil ďalší, v poradí už 6. diel vzdelávacieho seriálu "Rozšírená zodpovednosť výrobcov od A po Z". Environmentálna konzultantka NATUR-PACK RNDr. Ľubica Vargová Vám v aktuálnom diely seriálu priblíži pojem opakovane použiteľné obaly podľa zákona č.79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

6. diel je zameraný na definíciu opakovane použiteľných obalov, výnimky, spôsob evidencie a základné povinnosti výrobcov týchto druhov obalov.

Video podľa minutáže:

00:11 Definícia OPO podľa §52 ods.7 zákona o odpadoch, 00:40 Evidencia OPO, 1:18 Definícia opakovaného použitia podľa §52 ods.8 zákona o odpadoch, 2:00 Uvádzanie OPO vo výkaze pre NATUR-PACK, 2:26 Vybrané povinnosti distribútorov obalov vo vzťahu k OPO podľa §56 ods. 7 a 10 zákona o odpadoch.

 

24.9.2018