NATUR-PACK zverejnil druhý diel vzdelávacieho seriálu pre výrobcov

Druhý diel vzdelávacieho seriálu  "Rozšírená zodpovednosť výrobcov od A po Z"  je určený tzv. výrobcom obalov a podrobnejšie sa venuje samotnej definícii pojmu Výrobca obalov, a to v zmysle definície zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch § 52 ods. 11 pís. a) až f).

Bližšie informácie k danej téme a interaktívny dotazník, vďaka ktorému zistíte, či ste výrobca obalov, nájdete na našej webovej stránke po kliknutí SEM.

Video "Výrobca obalov, aj keď žiaden obal nevyrába" podľa minutáže:
0:12 Definícia výrobcov obalov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 1:14 Def. výrobcu obalov podľa § 52 ods. 11 pís. a), 1:45 Def. výrobcu obalov podľa § 52 ods. 11 pís. b), 2:12 Def. výrobcu obalov podľa § 52 ods. 11 pís. c), 2:37 Def. výrobcu obalov podľa § 52 ods. 11 pís. d), 3:06 Def. výrobcu obalov podľa § 52 ods. 11 pís. e), 3:27 Def. výrobcu obalov podľa § 52 ods. 11 pís. f).

19. 3. 2018

Ďalšie články