Návrh zákona o obaloch

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 16.4.2008 zverejnilo na svojej webovej stránke nový návrh zákona o obaloch, ktorý predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie.

Link na návrh zákona o obaloch: http://www.enviro.gov.sk/servlets/page/868?c_id=5130&o_id=7007

Cieľom prijatia nového zákona o obaloch má byť predovšetkým presnejšie definovanie pojmu „obal“, jednoznačné definovanie pojmov, práv a povinností povinných osôb a oprávnených organizácií, ako aj presnejšie určenie zodpovednostných vzťahov medzi týmito subjektmi. Taktiež sprehľadnenie systému preukazovania plnenia povinnosti zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov.

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. bola účastná pri tvorbe toho zákona a zároveň je účastníkom medzirezortného pripomienkového konania.

Prostredníctvom spoločnosti NATUR-PACK, a.s. aj Vy môžete vyjadriť svoje pripomienky poprípade návrhy k uvedenému zneniu nového zákona o obaloch. Stačí ak nám pripomienky a návrhy pošlete našu e-mailovú adresu: office@naturpack.sk najneskôr do 30.4.2008.

 

16.4.2008