Návrh zákona o odpadoch bol dnes schválený vládou

Vláda dňa 17. 12.2014 schválila návrh zákona o odpadoch. Nasledujúcim krokom v legislatívnom procese bude schvaľovanie zákona parlamentom. V prípade schválenia nadobudne zákon účinnosť k 1. 7. 2015

K návrhu mala Európska komisia pripomienky, v ktorých okrem iného vytýkala, že niektoré ustanovenia zákona môžu zapríčiniť narušenie vnútorného trhu. Spomínaný zákon vyvoláva už dlhšiu dobu búrlivú diskusiu a viacerí odborníci vyjadrili nespokojnosť s jeho znením.

Pre viacej informácií sme pre vás pripravili niekoľko reakcií a vyjadrení odborníkov na tému novoschváleného návrhu zákona o odpadoch:

http://www.euractiv.sk/zivotne-prostredie/clanok/zakon-o-odpadoch-komisia-upozornuje-na-prekazky-pre-fungovanie-vnutorneho-trhu-023205

http://www.euractiv.sk/zivotne-prostredie/interview/slovensko-musi-v-odpadovom-hospodarstve-zachovat-sutazne-prostredie-023212

http://ekonomika.sme.sk/c/7548591/brusel-nas-odpad-nestopol-zakon-ide-vlade.html

Dianie okolo návrhu zákona o odpadoch budeme aj naďalej sledovať a priebežne vás informovať.

17.12.2014