Nestláčanie obalov v triedenom zbere je celoslovenský problém!

Nestláčanie obalov v triedenom zbere je celoslovenským problémom. Prepravné a manipulačné náklady predstavujú podstatnú časť nákladov na zabezpečenie systému triedeného zberu odpadov. Často sa však prevážajú v skutočnosti takmer prázdne alebo poloprázdne nádoby. Je to spôsobené nestláčaním obalov napr. z plastov, papiera, ale i viacvrstvových kombinovaných materiálov a nápojových plechoviek. Všade, kde nazrieme do kontajnerov na triedený zber, nachádzame nestlačené PET fľaše, papierové, neraz veľmi rozmerné krabice a mnohé ďalšie druhy odpadov. Výsledkom toho je rýchlejšie (často veľmi rýchle) zaplnenie kontajnerov a neefektívne zabezpečovanie triedeného zberu, pri ktorom sa zberovými spoločnosťami preváža a manipuluje vzduch. Téme nestláčania obalov sa venujeme aj v našich ekovýchovných programoch. Pozrite si naše video na YouTube portáli NATUR-PACK verejnosti a nazrite do jedného z nich, tentokrát spoločne s naším lektorom Mgr. Andrejom Popovičom.

30.8.2019

Ďalšie články