Nová aplikácia pomáha Slovákom triediť odpad

Ak ste doteraz pri triedení odpadu nevedeli, do akej farby koša zahodiť plechovku od piva alebo polystyrénový obal z jedla, od marca vám s tým pomôže nová bezplatná mobilná aplikácia Green Bin. Okrem rady, ako triediť odpad ukáže aj to, kde sa nachádza najbližší zberný dvor alebo predajňa, v ktorej môžete odovzdať starú elektroniku alebo lieky po dátume spotreby.

V triedení odpadu nie sme veľmi aktívni. „To že sa Slovákom nechce triediť má viacero dôvodov, ako napríklad, že nádoby na separovaný dopad zaberajú v domácnosti viac miesta. Mnohokrát je to aj o nedôvere. Ľudia neveria, že sa vytriedený odpad naozaj spracuje. Tiež sa sťažujú, že nevedia, či sa niektoré druhy odpadov majú triediť, a ak áno do akého druhu odpadu patria. To nás inšpirovalo, aby sme informácie zozbierali a pripravili jednoduchú pomôcku v podobe mobilnej aplikácie," hovorí Jana Ružická z občianskeho združenia EKOrast, ktoré aplikáciu vyvinulo spolu s ďalšími partnermi.

 

„Je naozaj pravda, že systém triedenia nie je v mestách a obciach jednotný. Napríklad plechovky patria v Trnave do kontajnerov s plastmi, v okolí Piešťan pre ne majú červené nádoby na zber kovov a v Trenčíne ich netriedia vôbec," konštatuje Michal Sebíň z organizácie NATUR-PACK a dodáva: „Ani farba košov na separovaný odpad nebola doteraz jednotná. Až s novým zákonom o odpadoch sa prijali základné farby, ktoré mestá a obce musia používať.”

Mobilná aplikácia Green Bin okrem navigácie pre bežný domáci odpad ponúka aj informácie o tom, kam odovzdať špecifický odpad, akým je napríklad elektroodpad, stavebný odpad alebo lieky. „Radi by sme občanov upozornili, aby svoje staré elektrospotrebiče v žiadnom prípade neodovzdávali podomovým zberateľom odpadu. Je dôležité, aby ich priniesli do zberného dvora alebo priamo do predajne s elektronikou. Ak svoj elektroodpad darujú podomovým zberateľom, môžu si byť istí, že prispeli na nelegálne skládky," upozorňuje Jozef Kozák z organizácie SEWA, ktorá združuje výrobcov a dovozcov elektrozariadení.

„Každý z nás vyprodukuje ročne okolo 350 kilogramov odpadu,  vytriedime však iba približne 26 kilogramov, čo je menej ako 10%,“ uvádza Ružická a dodáva: „Dúfame, že mobilná aplikácia Green Bin prispeje k tomu, že sa zvýši počet kilogramov, ktoré Slováci vytriedia. V dnešnom svete neexistuje odpad, všetko sú to cenné suroviny. Z vytriedeného odpadu sa dajú vyrobiť nové vec, ktorých výroba je potom lacnejšia a hlavne šetrnejšia k životnému prostrediu, pretože netreba znovu ťažiť kovy, drevo, ropu na výrobu plastov a podobne."

Kde stiahnuť aplikáciu?

Aplikáciu Green Bin, ktorá s použitím mobilu alebo tabletu ponúka rady ako triediť odpad v okresných mestách a navigáciu na zberné dvory a predajne, ktoré zbierajú  elektroodpad a staré lieky, je možné stiahnuť si bezplatne cez App Store na  https://itunes.apple.com/nz/app/green-bin/id1078743770?mt=8, alebo prostredníctvom Google Play na  https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.fusionis.greenbin&hl=en.

Dôležité upozornenie

Aplikácia funguje vo všetkých krajských a okresných mestách na Slovensku. Všetky partnerské obce  NATUR-PACKu majú možnosť bezplatne sa zapojiť do tejto aplikácie. K tomu je potrebné vyplniť požadované údaje do databázy mobilnej aplikácie, aby poskytovala aktuálne údaje z každej zapojenej obce. NATUR-PACK a OZ EKORAST budú o tejto možnosti obce informovať prostredníctvom svojich webových sídiel a hromadnou elektronickou poštou.

16.3.2016