Nové informácie k zákonu o odpadoch v NATUR-PACK NEWS!

NATUR-PACK priebžne prináša nové informácie venované NOVÉMU ZÁKONU O ODPADOCH č. 79/2015 Z.z, najnovšie nájdete v 2. časti Špeciálneho vydania NATUR-PACK NEWS.

Hlavné témy tohto vydania sú:

- vysvetlenie pojmu Rozšírená zodpovednosť výrobcov,

- prehľad základných zmien pre výrobcu,

- vysvetlenie inštitútu Splnomocneného zástupcu pre výrobcu sídlom alebo miestom podnikania mimo územia SR,

- vybrané zmeny - elektrozariadenia, batérie a akumulátory,

- vybrané zmeny – pneumatiky, vozidlá

Aktuálne číslo je zdarma dostupné na stránke naturpack.sk v sekcii Povinné osoby a podsekcii Naturpack news, alebo na linke

http://www.naturpack.sk/images/content/download/natur-pack-news-special-II-cast-2.pdf

 

15.11.2015

Ďalšie články