Novela zákona o odpadoch mení obvodné úrady na okresné úrady s účinnosťou od 1.októbra 2013

Po tomto termíne už budú minulosťou obvodné úrady životného prostredia a existovať budú len okresné úrady.

Už od začiatku roka je účinný zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s účinnosťou do 30.9.2013), v ktorom prechádza pôsobnosť krajských úradov životného prostredia na obvodné úrady životného prostredia v sídle kraja.

Ale až zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 19. júna 2013 prichádza novela zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Touto novelou opäť dochádza k zmene. K prvému októbrovému dňu sa rušia obvodné úrady životného prostredia. Obvodné úrady životného prostredia budú po tomto termíne len okresné úrady a obvodné úrady životného prostredia v sídle kraja sa stanú okresnými úradmi v sídle kraja.

Vážení klienti, s touto zmenou súvisí aj podávanie kvartálnych hlásení na príslušné úrady.  Predmetné hlásenia (napr. hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu) už aj za tretí štvrťrok je potrebné zasielať po účinnosti tohto zákona (t.j. 1.10.2013) na príslušné okresné úrady.

V prílohe č. 1 zákona 180/2013 Z. z. sú uvedené sídla a územné obvody okresných úradov na úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie. Oproti aktuálnemu stavu pribudne jeden nový okresný úrad v žilinskom kraji, konkrétne v Kysuckom Novom Meste.

Kompletný zoznam úradov spolu s kontaktmi môžete nájsť sa stránke www.ouzp.sk.

 

 

13.9.2013

Ďalšie články