Novela zákona o odpadoch v pôvodnom znení neprešla!

Poslanci NR SR na včerajšej parlamentnej schôdzi súhlasili so všetkými pripomienkami prezidenta Ivana Gašparoviča k novele zákona o odpadoch. To znamená, že poslanci sa stotožnili s argumentmi prezidenta, pre ktoré kontroverznú novelu zákona o odpadoch nepodpísal a vrátil na opätovné prerokovanie parlamentu.

Pre povinné osoby a aj pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení to bude znamenať, že nebudú musieť platiť nové príspevky do Recyklačného fondu. Zachová sa teda súčasný právny stav.  

Prezident vrátil túto právnu normu do pléna koncom júla a navrhoval prijať viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré zachovávajú výnimky z platenia do Recyklačného fondu a menia niektoré technické parametre zákona.

Výrobcovia a dovozcovia už po prvotnom schválení zákona v júni 2009 upozorňovali, že už aj v súčasnosti platia za separovanie a recykláciu obalov a elektrozariadení a vykonávajú ich prostredníctvom kolektívnych systémov. Ak by zákon prešiel, museli by odvádzať nové poplatky do Recyklačného fondu.

Vrátenie novely do parlamentu odôvodnila hlava štátu aj tým, že v čase ekonomickej krízy necitlivo rozširuje počet subjektov, ktoré sú povinné platiť príspevok do Recyklačného fondu, čo by malo za následok rast cien výrobkov balených v obaloch a rast cien elektroniky.

Sme radi, že aj vďaka nášmu úsiliu, ktoré sme vyvíjali počas celého legislatívneho procesu, bol zákon schválený v tejto podobe.

Po preštudovaní prijatej novely Vás o ďalších dôležitých zmenách, ktoré novela prinesie budeme informovať.

Odôvodnenie vrátenia novely zákona o odpadoch prezidentom SR môžete nájsť tu.

 

9.9.2009