Novela zákona o odpadoch v pripomienkovom konaní

Ministerstvo životného prostredia v pondelok 27.8.2012 posunulo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o odpadoch s možnosťou pripomienkovania do 5. septembra.

Touto skrátenou novelou zákona o odpadoch envirorezort chce odstrániť infringementy, ktoré sú voči Slovenskej republike vedené. Novela zákona transponuje európsku smernicu č. 2008/98/ES o odpade. Prevzatie smernice si vyžiadalo zmenu niektorých zákonných definícií a súčasne zavedenie nových zákonných definícií ako stav konca odpadu a vedľajší produkt. Novela prináša základné zmeny v hierarchii odpadového hospodárstva.

Navrhovaná účinnosť novely: 1. január 2013.

Celý text novely je možné stiahnuť na našej webovej stránke v časti pripomienkové konania: http://www.naturpack.sk/legislativa/pripomienkove-konania/

30.8.2012

Ďalšie články