Novely vyhlášok zverejnené v Zbierke zákonov

Dňa 21. 12. 2017 boli v Zbierke zákonov uverejnené dlhoočakávané znenia noviel niektorých vykonávacích predpisov súvisiacich s novelou zákona o odpadoch.

Ide konkrétne o vyhlášky:

Účinnosť prevažnej väčšiny ustanovení je od 1. 1. 2018.

21.12.2017