Novinky v enviro vzdelávaní s Daphne v šk. r. 2013/14

S Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne úspešne spolupracujeme už niekoľko rokov. V školskom roku 2013/14 sme sa preto rozhodli znova podporiť overené programy, ba čo viac, vytvoriť špeciálne programy aj pre starších žiakov a rozšíriť územie pôsobenia aj mimo Bratislavy.

V školskom roku 2013/14 boli pripravené dve novinky. Prvá je pre škôlkarov v Piešťanoch s tajomným názvom Príbeh strýka Ignáca. V rozprávke navštívia deti dedinu, v ktorej žije strýko Ignác a pomôžu mu ju zmeniť na nepoznanie.

Druhou novinkou je program pre stredné školy ponúkaný v Bratislave a okolí. Už názov Nezaujímavý príbeh odpadu? napovedá, že nepôjde iba o tradičné zodpovedanie otázok ako napr.: „prečo separovať?“ ,ale téma bude rozpracovaná oveľa hlbšie a žiak bude konfrontovaný s aktuálnou problematikou odpadu v širšom ponímaní.

Z minulých rokov podporujeme program pre materské školy Triedime odpady s NATUR-PACKom, ktorý je ponúknutý aj v anglickej mutácii pod názvom Waste separation in magical land oakies.

Pre žiakov základných škôl je určený program Kam putujú odpady s NATUR-PACKom, ktorý sa teší veľkej obľube a preto bol zaradený do ponuky aj v tomto školskom roku.

Možnosť prihlásiť sa na programy nájdete pod jednotlivými názvami.

9.9.2013

Ďalšie články