Nový zákon o odpadoch prináša mnoho zmien a povinností!

Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z., ktorý už obsahuje aj „obalové povinnosti“,  má za sebou prvé dni účinnosti. Napriek tomu, že prechodnými ustanoveniami je posunutá účinnosť niektorých povinností až od 1.7.2016, prináša niektoré nové povinnosti, na ktoré je potrebné reagovať už teraz.

Vzhľadom na rôznorodosť novej agendy sme zvolili operatívnejší spôsob vzájomnej komunikácie s Vami, našimi klientmi a všetky dôležité informácie budete dostávať prostredníctvom hromadných mailov v novom formáte, ako NP NEWS.

V mesiacoch február a marec sa budú realizovať semináre, kde sa budete mať možnosť podrobne  oboznámiť so všetkými zmenami a novými povinnosťami, ktoré sa Vás týkajú v predmetnej problematike, či zmenami v evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.

Všetky dôležité informácie budeme zverejňovať aj na našej LinkedIN stránke .

 

Znenie nového zákona o odpadoch a súvisiacich vyhlášok nájdete na našej stránke pod linkou:

http://naturpack.sk/legislativa/legislativa-odpadoveho-hospodarstva/

18.1.2016

Ďalšie články