O odpadoch interaktívne v školách, vo firmách aj na úradoch

Interaktívneho sprievodcu nakladaním s odpadom NeODPADni z ODPADOV“ ktorého súčasťou je softvér „Moderne o odpadoch s NATUR-PACKom“, určený pre interaktívnu tabuľu, sme predstavili už v septembri minulého roka. V čase vývoja bolo na Slovensku 1950 interaktívnych tabúľ a iba jeden oficiálny softvér na jej používanie. Školy teda mali modernú techniku, no nemali možnosť používať ju. Aj to bol jeden z podnetov, prečo sa NATUR-PACK rozhodol podieľať spolu s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica na jedinečnom projekte vývoja a uvedenia do používania spomínaného softvéru. V roku 2012 využilo možnosť inštalácie softvéru 315 subjektov, z čoho 10 nepatrilo do cieľovej skupiny.

Oficiálne spustenie softvéru odštartovalo pod rovnomenným názvom, čiže  „Moderne o odpadoch s NATUR-PACKom“ trojdňové školenie pre učiteľov II. stupňa základných škôl vo Vzdelávacom centre Zaježová. 

Medzi hlavné výhody považujú zúčastnený učitelia široké spektrum uplatnenia vo vyučovacom procese - keďže ide o medzipredmetovú tému, prepracovanú edukačnú metodiku, v ktorej je aplikovaná E – U – R metóda (evokácia – uvedomenie – reflexia) či skutočnosť, že ide o prvý kompletný učebný materiál so zameraním na aktuálnu problematiku odpadového hospodárstva.

Témy projektu sú rozpracované do 4 celkov. V úvodnej časti je stručne opísaná história a vývoj odpadov na Zemi, na čo priamo nadväzuje druhý celok, v ktorom sú zosumarizované možnosti predchádzania vzniku odpadov. Výhody a skryté rezervy recyklácie sú spracované v treťom celku. Záverečná časť oboznamuje s environmentálnymi označeniami na výrobkoch a s ich významom. Ako bonus v poslednej časti je možnosť nechať si vypočítať Váš osobný „Zelený kvocient“.

Toto všetko ponúka softvér záujemcovi prostredníctvom siedmich podrobne rozpracovaných aktivít vo forme videí, vedomostných kvízov, otázok určených na diskusiu, metodických pokynov pre učiteľa, pracovných listov a mnoho ďalších inšpiratívnych námetov.

Projekt tohto jedinečného softvéru boli bližšie predstaviť začiatkom októbra 2012 Juraj Hipš, riaditeľ Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica a Michal Sebíň, riaditeľ Natur-Pack, a.s v relácii Hosť v štúdiu odvysielanom na TA3. Rozhovor doplnený autentickými reportážami z kurzu učiteľov, obohatili obaja hostia zaujímavými odpoveďami na otázky.

Výučbový softvér pre interaktívnu tabuľu „NeODPADni z ODPADOV“ si môže každý záujemca bezplatne stiahnuť na stránkach centra Živica v podstránke Moderne o odpadoch.

 

23.1.2013

Ďalšie články