Od septembra 2021 bude prebiehať vrecový zber triedeného odpadu v celej Bratislave

V Bratislave sa od septembra 2021 zavádza vrecový zber triedeného odpadu vo všetkých mestských častiach. Vrecový zber sa týka papiera a plastu zbieraného spolu s kompozitnými a kovovými obalmi formou vrecového zberu odvozom spred rodinných domov.

Ešte v lete 2020 sme spoločne s hlavným mestom SR Bratislava a zberovou spoločnosťou OLO a.s. spustili prvú pilotnú fázu projektu vrecového zberu triedených zložiek odpadov vo vybraných 7 mestských častiach Bratislavy: v Podunajských Biskupiciach, vo Vrakuni, Starom Meste, Devíne, Devínske Novej Vsi, Petržalke a Vajnoroch. Zmena sa týkala spôsobu zberu triedených zložiek odpadov z rodinných domov, pričom žlté a modré kontajnery boli v týchto mestských častiach nahradené žltými a modrými vrecami.

Od februára 2021 sa do tohto systému zapojili mestské časti Nové Mesto, Rača, Ružinov a od septembra 2021 zvyšné mestské časti Bratislavy – Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce a Čunovo. Spolu to predstavuje približne 23 500 domácností v 17 mestských častiach Bratislavy.

Viac informácií, ako aj harmonogram odvozu na rok 2021 nájdete na stránke magistrátu a na stránke zberovej spoločnosti OLO.

V mene OZV NATUR-PACK, zberovej spoločnosti OLO - Odvoz a likvidácia odpadu, a Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa aktívne podieľajú na zmene systému zbierania triedených odpadov z rodinných domov.


Tím NATUR-PACK