Odborníci z NATUR-PACKu kontrolovali vytriedené plasty

Odborníci z NATUR-PACKu kontrolovali vo vybraných obciach Košického kraja mieru znečistenia pri triedených plastoch, a to v lokalitách, kde sa  odpad zbiera buď do vriec, alebo do 1 100 litrových kontajnerov. V rámci tejto analýzy sa tiež zisťovalo pomerné zastúpenie obalových odpadov s odpadmi z tzv. neobalových výrobkov.

O zaujímavých výsledkoch našich analýz Vás budeme informovať na našom webe, ako aj na sociálnych sieťach.

Tím NATUR-PACK