Odborný seminár: Zodpovednosť firiem za nakladanie s odpadmi

Ako člen Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár s názvom „Zodpovednosť firiem za nakladanie s odpadmi“. Odborný seminár bude zameraný na slovenský zákon o odpadoch a zákon o obaloch.

Predmetom seminára budú povinnosti podnikateľov podľa slovenského zákona o odpadoch a zákona o obaloch a s tým súvisiace sankcie. Zároveň sa zameria na nové povinnosti vyplývajúce z rámcovej smernice o odpadoch a z pripravovaného nového zákona o odpadoch.

Termín: 24. novembra 2011, 09:00 – 12:00 hod., Crowne Plaza Bratislava

Podrobný program seminára ako aj prihlášku nájdete priamo na webovej stránke SNOPK:
http://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/events/abfallrechtliche-verantwortung-von-unternehmen/?cHash=b72372f0b75c453a474d8e1dfb9f295b

Tešíme sa na stretnutie.

1.12.2011