Odmeníme 10 respondentov. Ste medzi nimi aj vy?

Zoznam výhercov súťaže spojenej s prieskumom o triedení a zálohovaní nájdete nižšie.

Do prieskumu sa zapojilo 1 600 respondentov. Takmer všetci vyplnili na konci dotazníka aj svoj mailový kontakt a súťažili tak o ceny.

Vzhľadom na výbornú zapojenosť sme sa rozhodli odmeniť nie troch, ale desiatich z vás.  

Pre zachovanie princípov GDPR uverejňujeme len prvé a posledné písmená mailovej adresy.

🛴 kolobežku získava: kla...@....sk
🏠 sadu kontajnerov na triedený zber do interiéru získava: zik...@....com
📗 knihy od Braňa Jobusa Zberný dvor a Odpadkový fantóm udeľujeme nasledovným výhercom:


dan...@....com

ste...@....sk

cuc...@.....sk

mic...@....com

dom...@....com

sku...@....sk

tom...@....com

kaz...@....com


Prieskum sme realizovali v spolupráci so Správcom zálohového systému.

Ďakujeme každému, kto vyplnil dotazník. Výhercom srdečne gratulujeme.