Odovzdali sme hlásenia za viac ako 8 200 výrobcov

Tak ako každý rok, aj za rok 2023 sme splnili za našich klientov – výrobcov obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov, zákonnú povinnosť, a to: odovzdali sme na Ministerstve životného prostredia SR v zákonom ustanovenom termíne ohlásenie podľa § 27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Ohlásenia za všetkých zastúpených výrobcov obsahujú informácie o množstvách vyhradených výrobkov uvedených na trh SR, ako aj informácie o množstvách odpadov z nich. OZV NATUR-PACK zabezpečila za uvedené množstvá za svojich klientov zozbieranie, recykláciu alebo iné zhodnotenie.

Každému klientovi OZV NATUR-PACK zašleme potvrdenie o splnení vyhradených povinností za rok 2023, a to za obaly a neobalové výrobky. Za elektrozariadenia a batérie klienti obdržia potvrdenie už po jedenásty raz elektronickou formou. Potvrdenie za akumulátory zašleme klientom elektronickou formou piatykrát (v súlade s § 28 ods. 4 písm. i) zákona o odpadoch).

Úspora ušetrených hárkov papiera predstavuje viac ako 21-tisíc listov papiera.

OZV NATUR-PACK dôveruje najviac výrobcov spomedzi všetkých OZV, je ich viac ako 8 200.

Za prejavenie dôvery ďakujeme každému jednému. Dôvera výrobcov, našich klientov, je pre nás veľkou odmenou, motiváciou, ale zároveň aj záväzkom prispievať k ďalšiemu rozvoju rozšírenej zodpovednosti výrobcov.