Odpadová kultúra – diskusný večer na Ekotopfilme

V rámci festivalu Ekotopfilm – Envirofilm sa uskutočnila diskusia na tému Odpadová kultúra – výzvy  a riešenia. Prvá diskusia prebehla 25.5.2015 v Bratislave a na ňu nadviazala diskusia 28.5.2015 v Banskej Bystrici. Na diskusii sa stretli zástupcovia mesta, OLO, APOH, MŽP SR a samozrejme aj našej spoločnosti. Diskusia bola miestami veľmi horúca čo svedčí o tom, že odpadové hospodárstvo je téma, ktorá sa veľmi úzko dotýka každého z nás.

Okrem praktických otázok nakladania s odpadmi v obciach a mestách sa diskutovalo aj o potrebe environmentálnej výchovy a vzdelávania. V rámci diskusie sme odprezentovali projekt „NeODPADni z odpadov“, za ktorý sme v roku 2013 získali ocenenie Zlatý mravec.

 

 

1. 6. 2015

Ďalšie články