OLOmpiáda pokračuje, odštartovala EKO OLO stopou detí

Zapálením Olompijského ohňa bol 18.9. v bratislavskej ZOO zahájený tretí ročník Olompiády, ktorej NATUR-PACK a.s. je od počiatku partnerom. Celoročná súťaž pre deti, s hlavnou myšlienkou „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“, učí deti správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť. Aktuálne je do súťaže zapojených 103 škôl a 17 850 detí a žiakov.

V priebehu troch rokov, pretože Olompiáda mala aj svoj štartovací nultý ročník, vyzbierali Olompionici 252 ton papiera a 41 ton plastu a zúčastnili sa na množstve výchovných podujatí, čo je dôvodom  zanechania veľkej detskej OLO EKO stopy. Tú prvú, sprejerskú, zanechali členovia Olompijského výboru,  moderátorka Adela Banášová, spisovateľ Daniel Hevier, hokejista Zdeno Cíger, cestovateľ Ľuboš Fellner, riaditeľ OLO Roman Achimský a primátor Bratislavy Milan Ftáčnik za asistencie detí a sprejera Dalibora v ZOO.

22.9.2014
Ďalšie články