OZV NATUR-PACK je partnerom marcovej výzvy kampane Zatoč s odpadom

V marci je Svetový deň recyklácie a zároveň aj Svetový deň vody. Aspekty týchto dní sa prepojili v marcovej výzve kampane Slovenskej agentúry životného prostredia Zatoč s odpadom. Marcová výzva nesie názov "Ukáž svoju fľašu".  Do výzvy sa môžu zapojiť jednotlivci i skupiny, napríklad školské triedy.Viac o kampani, registrácii a vyhlásení víťazov nájdete na: https://www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom.

Predchádzanie vzniku odpadov je na najvyššej priečke hierarchie odpadového hospodárstva, preto tím OZV NATUR-PACK veľmi oceňuje každú kampaň, či vzdelávaciu aktivitu, ktorá sa zameriava na tento aspekt prístupu k odpadom. Ďakujeme za prizvanie do kampane.