OZV NATUR-PACK spúšťa novú online rubriku pre svojich klientov

OZV NATUR-PACK spúšta novú informačnú rubriku, exkluzívne pripravenú pre svojich klientov. Nesie názov Poradenské okienko a viesť ju bude náš skúsený environmentálny špecialista Mgr. Roman Zvara. Cieľom poradenského okienka je rýchlo, efektívne a včas informovať našich klientov o blížiacich sa zákonných povinnostiach, o zmene legislatívy, ako aj o konkrétnych problematických situáciách, s ktorými si výrobcovia nebudú vedieť rady. Poradenské okienko budeme vytvárať  na našom YouTube kanáli NATUR-PACK klientom. Prvý diel bude našim klientom sprístupnený už 10.2.2023 a zameria sa na blížiacu sa Povinnosť ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.