OZV NATUR-PACK zverejnila ďalší diel seriálu "Rozšírená zodpovednosť výrobcov od A po Z"

V siedmej časti seriálu "Rozšírená zodpovednosť výrobcov od A po Z" budeme hovoriť o zálohovaných obaloch, tak ako sú definované v § 52 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Dozviete sa o povinnosti účtovať záloh, o tom, v akom predpise je definovaná jeho výška a aké obaly sa zálohujú. Časť inštruktážneho vida je venovaná aj vybraným povinnostiam výrobcu a distribútora obalov vo vzťahu k zálohovaným obalom. Informácie uzatvára časť o spôsobe evidencie a spôsobe vykazovania zálohovaných obalov.

Tak ako v predošlých dieloch, aj týmto Vás bude sprevádzať environmentálna konzultantka z NATUR-PACKu RNDr. Ľubica Vargová.

Video podľa minutáže: 00:12 Definícia zálohovaných obalov podľa § 52 ods. 9 zákona o odpadoch, 00:51 Povinnosti výrobcu zálohovaných obalov podľa § 55 ods. 1 až 6 zákona o odpadoch, 2:23 Povinnosti distribútora zálohovaných obalov podľa § 56 ods. 7 a 10 zákona o odpadoch, 4:04 Výška zálohu a označenie zálohovaného obalu podľa § 18 a § 20 ods. 4 a 5 vyhlášky o RZV, 4:30 Evidencia zálohovaných obalov.

11.10.2018