OZV NATUR-PACK zverejnila Výročnú správu za rok 2022

OZV NATUR-PACK zverejnila VÝROČNÚ SPRÁVU za rok 2022. Je zhutnením množstva našich aktivít, ktoré realizujeme v mene našich klientov (výrobcov) prostredníctvom množstva spoluprác. Práve slovo SPOLUPRÁCA asi najviac charakterizuje náš predošlý rok.

Touto cestou by sme sa chceli POĎAKOVAŤ všetkým našim klientom, partnerským samosprávam a zberovým spoločnostiam, neziskovým organizáciám, ako aj ďalším inštitúciám a jednotlivcom, ktorí sú spoločne s nami na ceste rozvíjania sa a zlepšovania úrovne triedenia a recyklácie odpadov na Slovensku. ĎAKUJEME.

Prelistujte si našu Výročnú správu našej OZV na rok 2022

Pozrite si videoverziu našej Výročnej správy za rok 2022