OZV RECYKLOGROUP končí. Čo ďalej?

Ministerstvo životného prostredia SR pred niekoľkými dňami rozhodlo o zrušení autorizácie OZV RECYKLOGROUP, a to pre dlhodobé neplnenie si povinností. V dôsledku toho sa do problémov dostávajú samosprávy, zberové spoločnosti, ako i zodpovední výrobcovia a ich organizácie.

Problém, ktorý spôsobila malá OZV (cca 2 % trhový podiel), sa bude odstraňovať neľahko. V prípade, ak by sa podobne nezodpovedne chovala väčšia OZV, mohlo by to mať fatálne následky pre celý systém triedeného zberu.

Preto si myslíme, že práve teraz má Slovensko obrovskú PRÍLEŽITOSŤ poučiť sa a HĽADAŤ systémové riešenia pre stabilnejší systém zabezpečenia triedeného zberu odpadov. Pre riešenia nemusíme chodiť ďaleko, inšpirácie pre rozvoj tzv. zdieľanej infraštruktúry nájdeme vo väčšine európskych krajín, kde sa uplatňuje princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Opravme to, čo od počiatku nového revolučného zákona o odpadoch bolo nastavené zle a nesprávne. Tím OZV NATUR-PACK nato upozorňuje dlhodobo.