PF2020

OZV NATUR-PACK praje všetkým partnerom, klientom, partnerským zberovým spoločnostiam a samosprávam krásne a pokojné Vianoce a všetko dobré v novom roku 2020.