Podiel klientov oprávnených organizácií v SR

7. 10. 2010 Odpady-Portal.sk uverejnili správu o potrebe komplexného monitoringu a analýzy trhu s odpadmi v SR z hľadiska postavenia firiem a subjektov pôsobiacich na trhu s odpadmi, ich štruktúry a vlastníckych vzťahov, ekonomiky odpadového hospodárstva, trendov a vývoja cien komodít, nastavenia a dopadov ekonomických regulácií na obyvateľov. V prvej časti sa Odpady-Portal.sk venuje postaveniu jednotlivých oprávnenených organizácií zabezpečujúcich zhodnotenie obalov, z hľadiska počtu ich klientov.

Z údajov informačného systému pre evidenciu obalov a odpadov z obalov Slovenskej agentúry životného prostredia vyplýva, že v roku 2010 si posilnila prvú pozíciu v počte zmluvných klientov oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. s 55,6-percentným podielom na trhu povinných osôb. Druhé miesto v počte klientov obsadzuje už druhý rok spoločnosť ENVI - PAK, a.s. s podielom 23,5 %, nasledujú spoločnosti LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a.s. (8,3 %), SEWA, a.s. (6,8 %), ENVI-REA, a.s. (4,5 %), Slovmas, a.s. a ETALUX - Združenie výrobcov a dodávateľov svetelnej techniky. V informačnom systéme bolo v septembri tohto roku evidovaných už viac ako 3.600 povinných osôb, čo je viac ako dvojnásobný nárast oproti stavu na konci roku 2009.

Celú analýzu môžete nájsť tu.

11.10.2010

Ďalšie články