POH Košického kraja bol zverejnený vo vestníku

Všeobecne záväzná vyhláška Okresného úradu Košice ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 – 2015, bola 14. novembra zverejnená vo Vestníku vlády SR.

 

Aktuálny stav POH krajov

 

zdroj: www.zbierka.sk, www.enviroportal.sk

Aktuálny stav POH jednotlivých krajov nájdete na www.naturpack.sk v časti Dokumenty.

21.11.2013

upravené 17.2.2014

Ďalšie články