Potvrdenie o zápise do Registra kolektívnych organizácií

V súvislosti s novelou zákona o odpadoch, ktorá vyžaduje aj novú registráciu všetkých kolektívnych organizácií zabezpečujúcich zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu si Vás dovoľujeme informovať, že dňa 15.12.2009 vydalo Ministerstvo životného prostredia SR Potvrdenie o zápise spoločnosti NATUR-PACK, a.s. do Registra kolektívnych organizácií. Znamená to, že spoločnosť NATUR-PACK, a.s. spĺňa všetky podmienky na prevádzkovanie kolektívnej organizácie v zmysle novej odpadovej legislatívy.

Potvrdenie o zápise do Registra kolektívnych organizácií nájdete TU.

22.12.2009