Povinnosti obchodníkov k plastovým taškám - video

NATUR-PACK pripravil pre obchodníkov informačné video o ich zákonných povinnostiach k plastovým taškám, pozrieť si ho môžete na našom YouTube kanáli NATUR-PACK klientom alebo priamo pod týmto článkom. Ide o aktualizovanú verziu historicky najúspešnejšieho videa NATUR-PACK pre výrobcov z roku 2017. Veríme, že aj teraz bude dobrou pomôckou v spleti povinností týkajúcich sa poskytovania plastových tašiek. Videom vás budú sprevádzať naše kolegyne Ľubica Vargová (autorka pôvodného videa z roku 2017) a Mária Kňážková.

Video sa venuje nasledovným oblastiam (prehľad s minutážou): 0:41 min – Charakteristika plastovej tašky, 1:25 min – Evidencia plastových tašiek podľa jednotlivých kategórií, 2:56 min – Poplatky za poskytovanie plastových tašiek a výnimka z tejto povinnosti, 4:36 min – Výška poplatku definovaná v zákone o odpadoch, 5:20 min – Sankcie za nedodržanie zákonných povinností, 5:41 min – Povinnosť poskytovať alternatívy k plastovým taškám.

12.01.2022