Pozvánka na školenie pre odpadových hospodárov

Dovoľte, aby sme zamestnancov podnikov poverených riadením oblasti odpadového hospodárstva a všetkých záujemcov pozvali na Základné školenie pre odpadových hospodárov, ktoré sa uskutoční 27. augusta 2013, ktorý organizuje Agroinštitút Nitra. Cieľom odborného semináru je poskytnúť aktuálne informácie o legislatívnych predpisoch, praktické rady a riešenia ako založiť a prevádzkovať odpadové hospodárstvo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na tému zákonu o obaloch a súvisiacich predpisoch bude prednášať zástupca NATUR-PACK, a.s.

Program:

  • Zákon o odpadoch a súvisiace predpisy aktuálne
  • Čomu sa vyvarovať pri plnení povinností držiteľa odpadov
  • Preverovanie vzájomných vzťahov držiteľov odpadov, toku odpadov od vzniku až po jeho spracovanie
  • Ako začať s „upratovaním“ odpadov v podniku
  • Zákon o obaloch a súvisiace predpisy aktuálne
  • Diskusia

Prihlášku na seminár pošlite najneskôr do 23. augusta 2013, viac informácií nájdete v pozvánke a na stránkach Agroinštitútu Nitra.

29.7.2013