Pozvánka na školenie : Zákon o odpadoch – nová etapa od 1.1.2016

Pozývame Vás na školenie k novému zákonu o odpadoch účinnému od 1.1.2016. Poskytujeme zľavu  pre povinné osoby kolektívneho systému Natur-pack a predplatiteľov Odpady-portal.sk / Energie-portal.sk, ktorí získajú priamo na školení možnosť objednania zvýhodneného predplatného tlačenej verzie časopisu Odpady.

Keďže sa všetci  po rokoch v odpadovom hospodárstve znovu ocitneme na rovnakej štartovacej čiare, všetci sa budeme spolu učiť, robiť chyby a pomáhať si v pochopení podstaty novej normy,  z tohto dôvodu  bude školenie o zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch možno skôr pracovným stretnutím, počas ktorého si spoločne zákon „prejdeme“ a začneme s ním a s vyplývajúcimi  povinnosťami, postupne pracovať.

TERMÍNY A MIESTA KONANIA ŠKOLENÍ :

14. júla 2015 v Trnave, Hotel Impiq

21. júla 2015 v Košiciach, Hotel  Centrum

28. júla 2015 v Žiline, Hotel Galileo

22. októbra 2015 v Nitre, Hotel River

19. november 2015 Nitra, Hotel River - termín je plne zarezervovaný !

 

LEKTORKA

Školenie organizuje a vedie Ing. Zuzana Balková EKO-IN®, interaktívnou formou prezentácie. Na školení poskytne dostupné informácie o novom zákone o odpadoch v kontexte praktických návodov a riešení na vyvarovanie sa prípadných chýb pri jeho zavádzaní do praxe. Školenie je určené pracovníkom, ktorí sú v organizácii poverení riadením oblasti odpadového hospodárstva.

19.6.2015

 

 

Ďalšie články