Pozvánka na školenie

Pozvánka na školenie

V súvislosti s rozsahom zmien, ktoré prináša zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z., s účinnosťou od 1.1.2016, odporúčame pracovníkom povereným v organizáciách riadením odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia účasť na seminároch pod odborným vedením Ing. Zuzany Balkovej.

Semináre sa uskutočnia v týchto termínoch:

7.4.2016, Trnava, Hotel Inka

máj 2016, Košice, Hotel Centrum

jún 2016, Nitra, Hotel River

bližšie informácie nájdete na www.eko-in.sk

17.3.2016

Ďalšie články