Pre férovosť systému je nevyhnutná zapojenosť všetkých

Zhruba tisícka podnikateľov, výrobcov, dovozcov, prepravcov... si neplní povinnosti spojené s odpadmi z obalov. Neprispievajú na fungovanie zberu triedených komunálnych odpadov. Ale ich odpady z obalov, ktoré uvádzajú na trh, končia v triedenom komunálnom zbere. Teda využívajú systém, dá sa povedať, na čierno.

Práve preto tím OZV NATUR-PACK spracoval informačný miniseriál, cieľom ktorého je informovať kľúčových podnikateľov.

Ak máte záujem, pozrite si všetky diely už teraz na https://www.naturpack.sk/miniserial/

NATUR-PACK týmto krokom aktívne prispieva k vytvoreniu spravodlivého systému pre všetkých.