Pre obrovský záujem NATUR-PACK pokračuje v organizovaní bezplatných seminárov o obaloch a ne

V druhej polovici mája organizuje spoločnosť NATUR-PACK pre svojich klientov, ale aj pre všetkých ďalších záujemcov obľúbený seminár Obaly a neobalové výrobky od A po Z. Prvú sériu seminárov sme uskutočnili v priebehu februára a marca 2016 v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, v Poprade, Prešove a v Košiciach. Vzhľadom na obrovský záujem, sme pripravili ďalšie tri semináre a to v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Pre účasť na semináre je potrebné vyplniť registračný formulár, ktorý možno nájsť na našej web-stránke na linke: http://naturpack.sk/seminare/. Vzhľadom na vysoký počet záujemcov NATUR-PACK akceptuje iba rezervácie tých osôb, ktoré sa v tomto roku na danom seminári ešte nezúčastnili.

Seminár je zameraný na základné povinnosti vyplývajúce z nového zákona o odpadoch vo vzťahu k obalom a vo vzťahu k novovzniknutým neobalovým výrobkom, na výklad základných pojmov, registračné, evidenčné a ohlasovacie povinnosti a povinnosti voči Recyklačnému fondu.

Lektormi budú obchodník a environmentálnykonzultant z NATUR-PACK.

Semináre sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

17.05.2016 (utorok) - Bratislava,

18.05.2016 (streda) - Banská Bystrica

19.05.2016 (štvrtok) – Košice

 

2.5.2016

Ďalšie články