Pre výrobcov je pripravené nové e-školenie o odpadoch 2021

Pre výrobcov je pripravené nové e-školenie o odpadoch 2021. Výrobcovia ho nájdu na webovej stránke spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o., kde si ho možu celkom jednoducho objednať: 

https://www.odpadovyhospodar.sk/e-skolenie/

E-školenie o odpadoch 2021 reflektuje zmeny v legislatíve, ktoré sa do praxe zavádzajú už tento rok 2021 a ktoré sa výrazným spôsobom dotknú fungovania odpadového hospodárstva.

Klienti OZV NATUR-PACK majú zľavu na školenie vo výške 20 %. Uplatniť si ju môžu po zadaní zľavového kódu, ktorý obdržia elektronickou cestou v najbližších dňoch. Zakúpením e-školenia získate prístupový link platný na celý rok 2021, a k školeniam sa počas celého roka bude možné opakovane vracať prostredníctvom pôvodného prísutpového linku. Obsah školení bude aktualizovaný v prípade ďalších zmien, ku ktorým by prišlo v priebehu roka 2021.

E-školenie je rozdelené na 4 časti:

  • Zmeny v legislatíve
  • Povinnosti
  • Bonusy
  • Špeciálne témy

Každá časť je ďalej delená na podčasti, kde je možné dohľadať si dané informácie alebo sledovať videá. 

E-školenie prináša okrem užitočných informácií z teórie aj zaujímavé príspevky a skúsenosti z praxe vrátane 5 špeciálnych tém s diskusiami a analýzami s odborníkmi v odpadovm hospodárstve. Samostatná časť je vyčlenená evidenciám a ISOHu. Podrobne sú rozpracované 3 reformné oblasti odpadového hospodárstva, a to povinná úprava pred skládkovaním, zber BIO odpadov a množstvový zber.

OZV NATUR-PACK sa ako partner tohto e-školenia teší z realizácie tohto projektu, spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o. ďakuje za spoluprácu a všetkým účastníkom tohto e-školenia praje veľa úspechov.

 


                                 

 

26.1.2021