Prečo sa zvyšovali poplatky pre obaly a neobalové výrobky?

Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 spôsobil zásadné zmeny v odpadovom  hospodárstve. Dôsledkom týchto zmien je aj výrazné zvýšenie poplatkov výrobcov za obaly a neobalové výrobky. Prečo je to tak? Pozrite si naše nové video.

 

10.10.2016

 

 

Ďalšie články