Prenesenie kompetencií MŽP SR

Vzhľadom na zánik Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) k 1. júlu 2010 si Vás dovoľujeme informovať, že úlohy MŽP SR preberá nové Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR.

Využívanie financií z eurofondov, ako aj iných zdrojov zahraničnej finančnej pomoci bude od 1. júla koordinovať Úrad vlády SR. Nová koalícia však už avizovala opätovné vytvorenie samostatného ministerstva životného prostredia.

Prenos kompetencií na nové ministerstvo upravuje v § 40e novela kompetenčného zákona č. 37/2010 Z.z.

(1) Pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa doterajších všeobecne závazných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.

Celú novelu kompetenčného zákona si môžete stiahnuť TU.

9.7.2010