Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sme vyhlásili víťazov súťaže

Viac ako 1000 žiakov školských zariadení z partnerských samospráv našej OZV NATUR-PACK sa zapojilo do kreatívnej súťaže, zameranej na zvyšovanie správneho triedenia na príklade nápojového kartónu tzv. tetrapaku.

V kategórii Materské školy sa víťazom stala: ZŠ s MŠ Vištuk

V kategórii 1. stupeň ZŠ sa víťazom stala : ZŠ s MŠ Gogoľova 2143/7, Topoľčany

V kategórii 2. stupeň ZŠ a stredné školy sa víťazom stala: SOS EHS Jána Andraščíka, Bardejov

Víťazom srdečne blahoželáme a v najbližších dňoch im zašleme sľúbené ceny.

Za zapojenie sa ďakujeme každej jednej škole a tešíme sa na ďalšie aktivity smerujúce k zvyšovaniu povedomia o odpadoch.

Tím NATUR-PACK