Prieskum spokojnosti klientov

V období marec až október 2012 uskutočnila naša spoločnosť vo viacerých slovenských mestách odborné semináre zamerané hlavne na povinnosti povinných osôb vyplývajúcich zo zákona o obaloch a vykonávacích vyhlášok a súvisiace povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch. Súčasťou seminárov bol aj dotazníkový prieskum zameraný na zistenie spokojnosti a názorov klientov oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a.s..

V dotazníku mali možnosť klienti vyjadriť mieru spokojnosti s poskytovanými službami a informáciami, odbornú a profesionálnu starostlivosť zo strany našich pracovníkov a zvýšenie kvality poskytovania služieb klientom.

Celkovo sa na seminároch zúčastnilo 193 klientov, z toho 163 klientov vyplnilo dotazník, čo predstavuje 85% návratnosť dotazníkov.

Výsledky Prieskumu spokojnosti klientov:

 • 93% klientov je veľmi spokojných s informovanosťou o činnosti spoločnosti Natur-Pack, a.s.,
 • 92% klientov je veľmi spokojných s kvalitou poskytovania služieb,
 • 91% klientov je veľmi spokojných s odbornou a relevantnou pomocou pri riešení otázok z oblasti OH,
 • 94% klientov je veľmi spokojných s celkovým prístupom pracovníkov spoločnosti Natur-Pack, a.s.,
 • 96% klientov je veľmi spokojných s možnosťou podávania elektronických výkazov na web stránke www.naturpack.sk.

  Ďakujeme všetkým zúčastneným klientom za vyjadrenie názoru. Vaša spokojnosť nás motivuje k ďalšiemu zlepšovaniu.

  V ankete sme klientom vymedzili aj priestor na prípadné otázky, návrhy a zlepšenia poskytovaných služieb. Odpovede na tieto otázky nájdete na našej stránke, v sekcii Pre členov, Semináre o obaloch. Sme vďační za všetky podnety, ktoré nám pomôžu naše služby zlepšovať a neustále zvyšovať spokojnosť našich klientov.

  Kolektív spoločnosti NATUR-PACK Vám ďakuje za čas, ktorý ste venovali vypísaniu dotazníka.

   

  Zväčšiť obrázok >

  10.12.2012

  Ďalšie články