Pripravili sme nový YouTube seriál SPRÁVNA TREFA! Pozrite si prvú časť.

Na našom YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti sme spustili nový vzdelávací seriál "SPRÁVNA TREFA". Postupne v ňom vysvetlíme správne triedenie nápojových kartónov, kovových obalov, skla, papiera, plastov, elektrozariadení a batérií. Okrem toho navštívime aj zberné dvory, kde sa zbierajú také odpady, ktoré by sme nemali vyhadzovať do kontajnerov alebo vriec na bežný triedený zber.

Prvá časť je venovaná nápojovým kartónom, tzv. tetrapakom. Ich oficiálny (legislatívny) názov je kompozitné obaly na báze lepenky, donedávna boli označované ako viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM). Pod každým dielom seriálu SPRÁVNA TREFA priamo v YouTube nájdete ďalšie zaujímavé informácie k danému druhu odpadov (pre prechod priamo do YouTube kliknite na ikonku YouTube v pravo dole: )

 

17.2.2021