Program odpadového hospodárstva SR 2011-2015 schválený

Dňa 22.02.2012 bol na rokovaní vlády SR schválený Program odpadového hospodárstva (POH) SR na roky 2011-2015. Tento program je dôležitým dokumentom určujúcim smerovanie odpadového hospodárstva na ďalšie obdobie.

Celé znenie schváleného dokumentu je možné nájsť na webovej stránke vlády SR: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20752

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch sa podľa POH SR vypracúvajú krajské POH, z ktorých následne vychádzajú POH pôvodcov odpadov a obcí.

O ďalších krokoch v súvislosti s POH Vás budeme priebežne informovať.

8.3.2012

Ďalšie články